Politica privind protectia datelor cu caracter personal

S.C. KULTOURS S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului nostru, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului nostru, dispozitive de tip smartphone, tabletă.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. KULTOURS S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor specifice societatii noastre .

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

S.C. KULTOURS S.R.L. colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele SCOPURI DE PRELUCRARE:

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:

  1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul nostru :

  1. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor , desfășurarea campaniilor promoționale, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorulu:

  1. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca societatea noastra să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

CUI DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, societatea noastra poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

Prin citirea prezenței Politici, ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către societatea noastra prin accesarea formularului de contact la adresa: https://www.casaluxemburg.ro/contact/, sau ne puteți scrie la următoarea adresă poștală: Sibiu, str. Piaţa Mică nr.16, judetul Sibiu sau de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor office@kultours.ro.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către societatea noastra. (prin accesarea formularului de contact la adresa office@casaluxemburg.ro sau la adresa de poștă: Sibiu, str. Piaţa Mică nr.16, judetul Sibiu sau de e-mail: office@kultours.ro, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al societatii , urmand sa să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

S.C. KULTOURS S.R.L. nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

S.C. KULTOURS S.R.L. nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor, care nu au împlinit vârsta de 16 ani, nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul societatii ori participarea la concursuri sau campanii ale societatii, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita sa primeasca comunicații de la societatea noastra numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică, garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor

Durata prelucrarii datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. De asemenea, societatea poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru efectuarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

ALTE INFORMAȚII

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, S.C. KULTOURS S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.